O ansámblu

Ensemble Hilaris je komorní vokální soubor založený v únoru roku 2011, jeho uměleckým vedoucím je sbormistr a muzikolog Kryštof Spirit. Soubor se zaměřuje zejména na interpretaci hudby období renesance a baroka, ale svůj repertoár stále častěji rozšiřuje i o hudbu mladší, zejména soudobou. V programech souboru se pravidelně objevují skladby jak Orlanda di Lassa, Giovanniho Antonia Rigattiho, Domenica Scarlattiho nebo Jana Dismase Zelenky, tak také Arvo Pärta, Mortena Lauridsena nebo Antonína Tučapského. Ensemble Hilaris má ve svém repertoáru díla čistě a capella, ale též pravidelně spolupracuje s instrumentalisty, kteří se specializují na interpretaci starší hudby. Vokální soubor Ensemble Hilaris za dobu své existence vystupoval na domácích festivalech Theatrum Kuks, Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera, Stamicovy slavnosti, Haydnovy hudební slavnosti, Nekonvenční žižkovský podzim nebo na festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos a na řadě samostatných koncertů. V roce 2015 se představil v italském Spilimbergu na festivalu staré hudby Musica antica. Pravidelně také pořádá benefiční akce.