Členové

Kryštof Spirit (umělecký vedoucí, bas) se věnuje vážné hudbě jako zpěvák, sbormistr, dirigent a muzikolog. V současné době je mimo jiné uměleckým vedoucím vokálního souboru Ensemble Hilaris, sbormistrem pěveckého sboru Musica Oeconomica Pragensis při VŠE v Praze, redaktorem hudebního vydavatelství Bärenreiter Praha a redaktorem stanice ČRo D-dur. Ve své dirigentské praxi si nejvíce cení možnosti spolupracovat s PKF – Prague Philharmonia v cyklu koncertů a workshopů pro děti, v pěvecké praxi pak účinkování v operních projektech Národního divadla Řeka Sumida Benjamina Brittena a Orfeo Claudia Monteverdiho. K jeho dalším aktivitám patří psaní doprovodných textů do koncertních programů nebo k hudebním pořadům Českého rozhlasu. Věnuje se spartacím starších hudebních děl, hudebním úpravám a organizuje další jednorázové hudební projekty.
Irena Čápová (soprán) Od útlých dětských let zpívala v Kühnově dětském sboru, dále pokračovala ve Schole při Týnském chrámu u prof. Bohuslava Korejse, od r. 2002 v souboru Collegium 419. Sólový zpěv studovala nejprve u Stanislava Mistra a poté u Pavly Zumrové, pod jejímž vedením nastudovala například roli Wandy v Nedbalově Polské krvi. Od roku 2003 příležitostně působí jako sólistka souboru Wowes Colegium při chrámu sv. Františka s Assisi.
Eva Vítková (soprán) vystudovala obor Hudební věda na Filozofické fakultě UK. Sólovému i sborovému zpěvu (a také hře na akordeon :-)) se začala věnovat už v dětství, prošla několika pěveckými sbory, se kterými se zúčastnila mnoha koncertů a festivalů u nás i v zahraničí (Europe and its Songs ve Španělsku, Festival 500 Sharing the Voices v Kanadě, Llangollen International Musical Eisteddfod ve Velké Británii a další). Ve Slezském divadle v Opavě účinkovala v několika operách (Příhody lišky Bystroušky, Jakobín, Brundibár, Hry o Marii). V současné době je zároveň členkou pěveckého sboru Musica Oeconomica Pragensis při VŠE.
Martina Spiritová-Kvěchová (soprán) se věnuje hudbě jako sbormistryně, hudební pedagožka a ansámblová zpěvačka. V současnosti je společně se svým manželem sbormistryní pěveckého sboru při VŠE v Praze Musica Oeconomica Pragensis, dívčího sboru Pražská kantiléna a čtyř přípravných oddělení dětského sborového studia Pražská kantiléna. Natočila několik CD a realizovala nahrávky pro Český rozhlas Vltava. Pedagogicky působí v různých hudebních institucích, připravila ucelenou řadu interaktivních učebnic hudební teorie pro International Conservatory Dubai. Pro operu Národního divadla připravuje edukativní programy a interaktivní doprovodné materiály k dětským představením.
Lea Bezděková (alt) začínala svoji pěveckou dráhu ve sboru Kantiléna (sbor dětí a mládeže Filharmonie Brno), dále prošla mnoha renomovanými sbory, se kterými stále spolupracuje, například Bach Collegium Praha, Bohemiachor, VUS UK a Kühnův smíšený sbor.
Martina Kneiflová (alt) je zkušenou sborovou zpěvačkou. Zpívala v různých sborech a komorních vokálních uskupeních. Pravidelně se účastní Letní školy barokní hudby v Kelči a Letní školy staré hudby ve Valticích, spolupracovala mimo jiné s dirigentem Romanem Válkem na provedení některých větších děl evropského baroka. Je zakládající členkou Ensemble Hilaris.
Stanislav Kneifl (tenor) studoval sólový zpěv soukromě u Stanislava Předoty (Schola Gregoriana Pragensis), byl členem několika sborů a vokálních skupin. Je pravidelným účastníkem letních kursů staré hudby, mimo jiné i Letní školy barokní hudby v Kelči v ansámblové třídě Eduarda Tomaštíka. Účastnil se několika nahrávek moderní i klasické hudby. Je zakládajícím členem Ensemble Hilaris.
Jan Němeček (tenor) s klasickým zpěvem začal až v dospělosti, ale věnuje se mu velmi intenzivně. Pěveckou techniku se učil soukromě u Miriam Javůrkové a nyní se dále zdokonaluje u profesora Jiřího Kotouče. Má za sebou působení v řadě sborů a souborů, např. Ars Brunensis, Kühnův smíšný sbor, Sol et Sedes, Ritornello a další. Je zakládajícím členem Ensemble Hilaris.
Marek Leitl (bas) se zpěvu věnuje intenzivně od dětství. Začínal jako sborista a sólista v dětském pěveckém sboru Rolnička, deset let působil v komorním sboru Pražští pěvci. S tímto tělesem absolvoval řadu koncertů především v Česku a Německu, účastnil se prestižních festivalů (Pražský podzim, Pražské premiéry, Bergische Bienale Neue Musik atd.) a natočil několik CD (mj. nahrávka souborného sborového díla Antonína Dvořáka, Brilliant Classics, 2005) a snímků především české soudobé hudby pro ČRo3 – Vltava. Spolupracoval i s jinými vokálními sbory a ansámbly z Česka i zahraničí. Je zakládajícím členem Ensemble Hilaris.