Členové

Irena Čápová (soprán) Od útlých dětských let zpívala v Kühnově dětském sboru, dále pokračovala ve Schole při Týnském chrámu u prof. Bohuslava Korejse, od r. 2002 v souboru Collegium 419. Sólový zpěv studovala nejprve u Stanislava Mistra a poté u Pavly Zumrové, pod jejímž vedením nastudovala například roli Wandy v Nedbalově Polské krvi. Od roku 2003 příležitostně působí jako sólistka souboru Wowes Colegium při chrámu sv. Františka s Assisi.
Eva Vítková (soprán) vystudovala obor Hudební věda na Filozofické fakultě UK. Sólovému i sborovému zpěvu (a také hře na akordeon :-)) se začala věnovat už v dětství, prošla několika pěveckými sbory, se kterými se zúčastnila mnoha koncertů a festivalů u nás i v zahraničí (Europe and its Songs ve Španělsku, Festival 500 Sharing the Voices v Kanadě, Llangollen International Musical Eisteddfod ve Velké Británii a další). Ve Slezském divadle v Opavě účinkovala v několika operách (Příhody lišky Bystroušky, Jakobín, Brundibár, Hry o Marii). V současné době je zároveň členkou pěveckého sboru Musica Oeconomica Pragensis při VŠE.
Martina Spiritová (soprán) vystudovala sbormistrovství na PedF UK ve třídě Miroslava Košlera. V současné době je společně s manželem Kryštofem sbormistryní sboru Musica Oeconomica Pragensis při VŠE v Praze. Zpěv studuje od roku 1998 soukromě u prof. Evy Zikmundové. Jako sboristka a ansámblová zpěvačka vystupovala s různými pěveckými uskupeními na samostatných i festivalových koncertech (Pražský podzim, Pražské jaro…). Podílela se na natočení cca 10ti CD (mimo jiné souborného sborového díla Antonína Dvořáka, Brilliant classics, 2005..) a dalších snímků převážně pro ČRo 3 – Vltava. Je zakládající členkou Ensemble Hilaris, t.č. na mateřské dovolené.
Lea Bezděková (alt) začínala svoji pěveckou dráhu ve sboru Kantiléna (sbor dětí a mládeže Filharmonie Brno), dále prošla mnoha renomovanými sbory, se kterými stále spolupracuje, například Bach Collegium Praha, Bohemiachor, VUS UK a Kühnův smíšený sbor.
Martina Kneiflová (alt) je zkušenou sborovou zpěvačkou. Zpívala v různých sborech a komorních vokálních uskupeních. Pravidelně se účastní Letní školy barokní hudby v Kelči a Letní školy staré hudby ve Valticích, spolupracovala mimo jiné s dirigentem Romanem Válkem na provedení některých větších děl evropského baroka. Je zakládající členkou Ensemble Hilaris.
Stanislav Kneifl (tenor) studoval sólový zpěv soukromě u Stanislava Předoty (Schola Gregoriana Pragensis), byl členem několika sborů a vokálních skupin. Je pravidelným účastníkem letních kursů staré hudby, mimo jiné i Letní školy barokní hudby v Kelči v ansámblové třídě Eduarda Tomaštíka. Účastnil se několika nahrávek moderní i klasické hudby. Je zakládajícím členem Ensemble Hilaris.
Jan Němeček (tenor) s klasickým zpěvem začal až v dospělosti, ale věnuje se mu velmi intenzivně. Pěveckou techniku se učil soukromě u Miriam Javůrkové a nyní se dále zdokonaluje u profesora Jiřího Kotouče. Má za sebou působení v řadě sborů a souborů, např. Ars Brunensis, Kühnův smíšný sbor, Sol et Sedes, Ritornello a další. Je zakládajícím členem Ensemble Hilaris.
Marek Leitl (bas) se zpěvu věnuje intenzivně od dětství. Začínal jako sborista a sólista v dětském pěveckém sboru Rolnička, deset let působil v komorním sboru Pražští pěvci. S tímto tělesem absolvoval řadu koncertů především v Česku a Německu, účastnil se prestižních festivalů (Pražský podzim, Pražské premiéry, Bergische Bienale Neue Musik atd.) a natočil několik CD (mj. nahrávka souborného sborového díla Antonína Dvořáka, Brilliant Classics, 2005) a snímků především české soudobé hudby pro ČRo3 – Vltava. Spolupracoval i s jinými vokálními sbory a ansámbly z Česka i zahraničí. Je zakládajícím členem Ensemble Hilaris.
Kryštof Spirit (bas), sbormistr, student Hudební vědy na Filozofické fakultě UK. Společně s manželkou Martinou vede smíšený sbor Musica Oeconomica Pragensis při VŠE v Praze. Jako sborista působil osm let v komorním poloprofesionálním smíšeném sboru Pražští pěvci. Dále spolupracoval s Pražským filharmonickým sborem, Kühnovým smíšeným sborem a mnoha dalšími pěveckými tělesy. Účinkoval na operních projektech sdružení In spe Řeka Sumida Benjamina Brittena v Českém muzeu hudby a Orfeo Claudia Monteverdiho ve Stavovském divadle. Je zakládajícím členem Ensemble Hilaris a je zároveň i jeho uměleckým vedoucím.
Jiřina Dvořáková-Marešová (varhanní pozitiv) vystudovala hru na varhany na Pražské konzervatoři a na Hudební fakultě AMU v Praze ve třídě Jaroslava Tůmy. Poté absolvovala stáž na Hochschüle für Musik und Theater Hamburg pod vedením Wolfganga Zerera. V současné době pokračuje na HAMU v doktorském programu. V roce 2004 se stala finalistkou mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu a v roce 2006 semifinalistkou interpretační soutěže Pražské jaro. Koncertuje v Čechách i v zahraničí a spolupracuje s mnoha instrumentálními či vokálními tělesy. Nahrává pro Český rozhlas v rámci projektu Památné varhany Čech a Moravy. Je zakládající členkou Ensemble Hilaris.